Όροι χρήσης
katerinakatopis-sea-heart-shape-teal

Οι εν λόγω όροι χρήσης (εφεξής «Όροι χρήσης» σε συνδυασμό με την Πολιτική απορρήτου και την Πολιτική χρήσης cookies αποτελούν το σύνολο της σύμβασης και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας στον τομέα https://www.mitsishotels.com/ (εφεξής «Δικτυακός τόπος»). Η πρόσβασή σας στον Δικτυακό τόπο και η χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εν λόγω Δικτυακό τόπο. Χρησιμοποιώντας τον Δικτυακό τόπο μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους χρήσης και συμφωνείτε για την τήρησή τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω Όρους χρήσης, αποφύγετε τη χρήση του Δικτυακού τόπου μας.

Ο παρών Δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Ομίλου Εταιρειών Mitsis που φέρει την εμπορική επωνυμία «Mitsis Hotels», και βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα (Mitsis Hotels). Η εταιρεία K.ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε, με έδρα στην οδό Φιλοθέης 12, Γαλάτσι, 11147, Αθήνα, Ελλάδα διαχειρίζεται τον εν λόγω Δικτυακό τόπο για λογαριασμό και για όλες τις εταιρείες, μέλη των Mitsis Hotels.

Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμάς» ή «εμείς», στους παρόντες Όρους χρήσης θεωρούνται αναφορές στα Mitsis Hotels. Όλες οι αναφορές σε «εσείς», «χρήστες» ή «Πελάτες» μας θεωρείται ότι περιλαμβάνουν οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου που επισκέπτεται, περιηγείται ή/και χρησιμοποιεί τον Δικτυακό τόπο μας ή τις υπηρεσίες μας μέσω του Δικτυακού τόπου μας, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αναφέρεται εδώ.  

1.    Πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας

1.1 Η πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον Δικτυακό τόπο μας χωρίς ειδοποίηση όπως παρέχεται εδώ. Ουδεμία ευθύνη δεν θα φέρουμε εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Δικτυακός τόπος μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε διάστημα ή λόγο.

1.2 Ανά διαστήματα, οι χρήστες μας ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του Δικτυακού τόπου μας ή σε ολόκληρο τον Δικτυακό τόπο μας. Εάν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο μας ή να διακόψουμε τη λειτουργία του επ' αόριστον.

1.3 Εάν επιλέξετε, ή λάβετε, κωδικό αναγνώρισης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα πληροφοριών στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις γνωστοποιήσετε σε τρίτους. Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς είτε σας τον έχουμε χορηγήσει εμείς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης.

1.4 Είστε υπεύθυνοι για όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε ώστε να έχετε πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι ώστε να διασφαλίζετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν ενημερωθεί για τους παρόντες Όρους χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

1.5 Η χρήση του εν λόγω Δικτυακού τόπου ή η παραγγελία οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτού, επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε αυτήν την απαίτηση, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο μας, να τερματίσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό έχετε δημιουργήσει και να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κράτηση ή άλλη παραγγελία έχετε πραγματοποιήσει μέσω του Δικτυακού τόπου μας, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου νομικού δικαιώματός μας.

2.    Υπηρεσίες

2.1 Ο Όμιλος Εταιρειών Mitsis Hotels προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και δύναται να παρέχει υπηρεσίες μέσω αυτού του Δικτυακού τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κρατήσεις για υπηρεσίες διαμονής στα Mitsis Hotels. Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά κρατήσεις, καθώς και πολιτικές πληρωμής και ακύρωσης περιλαμβάνεται στους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις μας (στη διεύθυνση https://www.mitsishotels.com/terms/). Διαβάστε τους προσεκτικά προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε κράτηση στα ξενοδοχεία μας. Σε κάθε περίπτωση, τα Mitsis Hotels δεν δεσμεύονται από καμία προσφορά ή δημοσίευση του Δικτυακού τόπου μας ή από τυχόν χρεώσεις, τιμοκαταλόγους και προσφορές. Οποιαδήποτε παραγγελία ή κράτηση θα ισχύει για τους Πελάτες μας μόνο εάν ληφθεί σχετική Επιβεβαίωση κράτησης από τον Πελάτη σύμφωνα με τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις μας.  

2.2 Όλες οι τιμές στον Δικτυακό τόπο μας είναι σε ευρώ. Σε περίπτωση παραγγελίας ή κράτησης από χώρα εκτός Ελλάδας ή από χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υιοθετήσει ως επίσημο νόμισμα το ευρώ, συμβουλευτείτε την τράπεζά σας εκ των προτέρων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις τράπεζες ή/και εταιρείες πιστωτικών καρτών ενδέχεται να εφαρμόσουν πρόσθετες χρεώσεις για τη μετατροπή συναλλάγματος ή για άλλους λόγους.

2.3 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον εν λόγω Δικτυακό τόπο με σκοπό την παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών, αναλαμβάνετε την ευθύνη και εγγυάστε ότι:

α) Είστε άνω των 18 ετών,

β) Έχετε το δικαίωμα και τη νομική εξουσία να δεσμευτείτε από την παραγγελία ή την κράτησή σας και σε κάθε περίπτωση να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας,

γ) Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε παραγγελίες ή κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα και προνόμια εκπροσώπησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα ενημερώσετε το εν λόγω τρίτο πρόσωπο σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις, όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν,

δ) Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στον εν λόγω Δικτυακό τόπο είναι αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις, και

ε) Δεν θα προβείτε σε παραπλανητική ή δόλια κράτηση ή παραγγελία και θα αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες είτε στα Mitsis Hotels είτε στους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

2.4 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε κρατήσεις για περισσότερα από πέντε (5) δωμάτια για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιήσετε περισσότερες κρατήσεις επικοινωνήστε απευθείας με τα Mitsis Hotels ώστε να προχωρήσετε σε μια ειδική συμφωνία.

3.    Υπηρεσίες τρίτων

3.1 Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε τρίτους να παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω του παρόντος Δικτυακού τόπου ή να συνδέσουμε τις πλατφόρμες παραγγελιών τους με αυτόν τον Δικτυακό τόπο προκειμένου να πουλήσουν τα εν λόγω προϊόντα ή τις υπηρεσίες στους Πελάτες μας. Ενθαρρύνουμε τους εν λόγω τρίτους να διαθέτουν έγκυρα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές εμπορίας και άλλους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ελέγχου απέναντι στους εν λόγω τρίτους και δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τις πολιτικές, τα πρότυπα και τους όρους χρήσης τους. Για αυτόν τον λόγο, όταν παραγγέλνετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τρίτους μέσω του Δικτυακού τόπου μας, διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις τους και ενημερώνεστε σχετικά με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που έχουν υιοθετήσει οι εν λόγω τρίτοι. Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων μέσω του Δικτυακού τόπου μας, πραγματοποιείται με τη δική σας ελεύθερη βούληση, επιλογή, ευθύνη και κίνδυνο. Καμία υποχρέωση δεν φέρουμε για την πώληση προϊόντων ή την εκτέλεση των υπηρεσιών τρίτων, ούτε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, τραυματισμό ή ατύχημα ενδέχεται να προκληθεί από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών τρίτων καθώς επίσης δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη τους.  

3.2 Όταν πραγματοποιείτε μια διαδικτυακή αγορά μέσω του Δικτυακού τόπου μας για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από τρίτους, συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πολιτικών πληρωμής και ακύρωσής τους, τυχόν διαθεσιμότητας ή άλλων περιορισμών που ενδέχεται να ισχύουν καθώς και των διατάξεων περιορισμού ευθύνης και αποζημίωσής τους.

4.    Περιορισμός πρόσβασης

4.1 Έχουμε το δικαίωμα απαγόρευσης ή διακοπής της μετάδοσης του Δικτυακού τόπου (ή της λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον πιστεύουμε, σύμφωνα με την εύλογη κρίση μας, ότι η εν λόγω πρόσβαση δύναται να θέσει σε κίνδυνο εμάς, το δίκτυο ή τα συστήματά μας ή/και τον χρήστη ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και στην περίπτωση που ο χρήστης έχει παραβιάσει τους εν λόγω Όρους χρήσης ή/και την ισχύουσα νομοθεσία.

4.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του Δικτυακού τόπου (ή τη λειτουργία διαφόρων υπηρεσιών του) λόγω εργασιών ενημέρωσης ή αναβάθμισης, βελτιώσεων λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Δικτυακός τόπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.

5.    Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5.1 Ο εν λόγω Δικτυακός τόπος και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, τον σχεδιασμό, τις εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα, τα συνθήματα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και άλλα υλικά αυτού του Δικτυακού τόπου (το «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία του Ομίλου Εταιρειών Mitsis, των Mitsis Hotels και όλων των συνεργαζόμενων εταιρειών μας ή περιλαμβάνονται στην άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη.

5.2 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου από εσάς, εκτός και αν προβλέπεται στους παρόντες Όρους χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδειά μας ή του κατόχου του Περιεχομένου. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας εφαρμόζονται στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης ποινικής δίωξης.

5.3 Η χρήση του Δικτυακού τόπου επιτρέπεται ως εξής:

α) Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να πραγματοποιήσετε λήψη αποσπασμάτων οποιωνδήποτε σελίδων από τον Δικτυακό τόπο μας για προσωπική αναφορά καθώς και να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας με περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Δικτυακό τόπο μας.

β) Απαγορεύεται να τροποποιήσετε το έγγραφο ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιωνδήποτε υλικών έχετε εκτυπώσει ή πραγματοποιήσει λήψη τους με οποιονδήποτε τρόπο και απαγορεύεται η χρήση εικόνων, φωτογραφιών, ακολουθιών βίντεο ή ήχου ή γραφικών ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

γ) Η υπόστασή μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών του υλικού στον Δικτυακό τόπο μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

δ) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη λήψη σχετικής άδειας από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

ε) Σε περίπτωση εκτύπωσης, αντιγραφής ή λήψης οποιουδήποτε μέρους του Δικτυακού τόπου μας που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, το δικαίωμα χρήσης του Δικτυακού τόπου μας θα διακόπτεται αμέσως και πρέπει, κατ' επιλογήν μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα που έχετε δημιουργήσει από αυτά τα υλικά.

στ) Ως προϋπόθεση για την πρόσβασή σας και τη χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου, μας εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τον εν λόγω Δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους χρήσης ή με τρόπο που ενδέχεται να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικό αδίκημα, να εγείρουν αστική ευθύνη ή να παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα Δικτυακό τόπο προκειμένου να δημοσιεύετε ή να μεταδίδετε τυχόν παραβατικό, απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, καταχρηστικό, ανήθικο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, σκανδαλώδες, προκλητικό, πορνογραφικό ή προσβλητικό υλικό. Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε Δικαστική εντολή μας ζητεί ή μας καθοδηγεί προς τη γνωστοποίηση της ταυτότητας αυτών που δημοσιεύουν ή μεταδίδουν τέτοιου είδους πληροφορίες ή υλικό. Πρέπει επίσης να μας ενημερώσετε μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του εν λόγω Δικτυακού τόπου από οποιονδήποτε τρίτο.

6.    Εμπιστοσύνη σε αναρτημένες πληροφορίες

6.1 Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιεύονται στον Δικτυακό τόπο μας δεν έχουν ως σκοπό να αποτελέσουν συμβουλές στις οποίες πρέπει να δώσετε βαρύτητα. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε υπαιτιότητα και ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη δίνεται σε αυτό το υλικό από οποιονδήποτε επισκέπτη του Δικτυακού τόπου μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

6.2 Ο Δικτυακός τόπος μας μπορεί να περιλαμβάνει διαφημιστικό υλικό ή δημοσιεύσεις τρίτων. Δεν ελέγχουμε τους εν λόγω τρίτους ούτε μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τις προωθητικές ενέργειες αυτών των τρίτων, την ακρίβεια, την αλήθεια ή την αδυναμία συμμόρφωσής τους με τις σχετικές νομικές ή διοικητικές διατάξεις και υποχρεώσεις.

6.3 Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που αναφέρονται στον Δικτυακό τόπο να είναι ενημερωμένες και ακριβείς. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ότι οι περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών στον Δικτυακό τόπο μας είναι και θα είναι ακριβείς, πλήρεις, ενημερωμένες ή αξιόπιστες. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση τυπογραφικών λαθών ή παραλείψεων ή άλλων τεχνικών ανακριβειών σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στον Δικτυακό τόπο μας, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται ποσοστά, χρεώσεις, τιμές, διαθεσιμότητα ή οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό ή εμπορικό ζήτημα, διατηρούμε το δικαίωμά μας να κάνουμε αλλαγές, τροποποιήσεις, διορθώσεις ή βελτιώσεις αυτών ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

7.    Η ευθύνη μας

7.1 Το υλικό που εμφανίζεται στον Δικτυακό τόπο μας παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, όρους ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στον βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, εμείς και οι τρίτοι που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

α) Όλες τις προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις και άλλους όρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με τον Δικτυακό τόπο μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης του Δικτυακού τόπου ή τα αποτελέσματα χρήσης του Δικτυακού τόπου μας, οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων περιλαμβάνουν σύνδεσμο προς τον Δικτυακό τόπο μας και οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης, άνευ περιορισμού, οποιασδήποτε ευθύνης για απώλεια εισοδημάτων ή κερδών, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια εσόδων ή συμβολαίων, απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων, απώλεια δεδομένων, απώλεια καλής φήμης και πελατείας, σπατάλη διαχείρισης ή χρόνου εργασίας και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους και αν προκύπτει είτε προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή με άλλον τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη.

7.2 Το περιεχόμενο, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα υλικά που δημοσιεύονται στον Δικτυακό τόπο μας ή προσφέρονται μέσω του Δικτυακού τόπου μας παρέχονται «ως έχουν» και δεδομένου ότι είναι «διαθέσιμα», χωρίς καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση, εγγύηση ή έγκριση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τη χρησιμότητα ή την πληρότητα των υπηρεσιών, του περιεχομένου και του υλικού στον Δικτυακό τόπο μας ή σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο περιέχει συνδέσμους προς αυτόν. Στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό όπως ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, αποποιούμαστε όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου, μη παραποίησης ή απομίμησης, ακρίβειας σχεδιασμού, ικανότητας, επάρκειας, καταλληλότητας, χωρητικότητας, πληρότητας, διαθεσιμότητας ή συμβατότητας.  

7.3 Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ποινικές, συμπτωματικές, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας στον Δικτυακό τόπο μας, την εμφάνιση οποιουδήποτε υλικού ή τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών στον Δικτυακό τόπο μας ή με την καθυστέρηση ή την αδυναμία πρόσβασης, εμφάνισης ή χρήσης των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εμπιστοσύνης σας σε απόψεις που εμφανίζονται στον Δικτυακό τόπο ή στις Υπηρεσίες ή προκύπτουν με άλλο τρόπο από τη χρήση του Δικτυακού τόπου και τη λειτουργία του, είτε βάσει μιας θεωρίας αμέλειας, σύμβασης, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης, καταστατικών προστασίας των καταναλωτών ή άλλου τρόπου ακόμα κι αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εάν, παρά τον περιορισμό αυτό, κριθούμε υπεύθυνοι από το αρμόδιο Δικαστήριο ή τη διοικητική